Mezinárodní workshop pro účastníky z 30 zemí poprvé virtuálně z GPK!

Rád bych se podělil o zkušenost s organizováním tradičního mezinárodního workshopu, ovšem poprvé virtuálně, s velmi omezeným rozpočtem, ale přitom velkými nároky na logistiku.

Workshopy na téma ultrazvukové diagnostiky v onkogynekologii pořádáme na Gynekologicko-porodnické klinice dvakrát ročně již od roku 2016. Vždy jsou tyto akce náročné na organizaci, vyžadují sladit vstupy přednášejících, přenosy z ultrazvukové vyšetřovny, a to jak obrazu z ultrazvukového přístroje, tak záběrů na ruku vyšetřujícího a vedení sondy během vyšetření. K tomu probíhají současné prezentace nákresů, schémat a záběrů operací či z kadaverů pro demonstraci anatomie a průběžně jsou zodpovídány dotazy tak, aby byl naplněn formát interaktivního workshopu.

Dobrodružství virtuální formy dopadlo skvěle
Až dlouhá covidová pauza v roce 2020 nás přiměla k dobrodružství virtuální formy. Dvoudenní workshop proběhl ve dnech 14. a 15. června a zkušenost je skvělá. V posluchárně kliniky vzniklo virtuální studio obsluhované externí agenturou. Profesionální zázemí nám umožnilo uskutečnit vše, co jsme si dokázali vymyslet. Současné kombinování několika vstupů, prezentací nálezů z CT či MR z Radiodiagnostické kliniky VFN, live přednášky a diskuze zahraničních expertů z Lovaně, Stockholmu a z Říma, kteří společně s námi průběžně zodpovídali dotazy účastníků. Vše proběhlo bez pauz či výpadků s přesným dodržením časového harmonogramu. A protože zobrazovací seminář, i když onkologický, nenajde bohaté sponzory, workshop byl hrazen z limitovaných příjmů pouze z registračních poplatků 160 účastníků z téměř 30 zemí z Evropy, Jižní Ameriky, Afriky i Asie. Včetně poskytnutí několika desítek registrací zdarma pro kolegy z ekonomicky slabých zemí, zejména Íránu, Iráku a Jižní Afriky.

Virtuální formát byl bohatší a intenzivnější než ty s fyzickou účastí
Počet účastníků nemusel být limitovaný a formát umožnil účast i kolegům, kteří by z ekonomických důvodů do Prahy pravděpodobně přijet nemohli!

A co jsme mohli hrdě prezentovat za VFN?
V naší nemocnici působí tým vedený prof. Danielou Fischerovou, který je v mnoha oblastech průkopníkem v diagnostice gynekologických nádorů, a to v mezinárodním měřítku. Pracoviště se podílelo na většině zásadních prospektivních studií, zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou v posledních 15 letech. Toto centrum publikovalo první práce o využití ultrazvuku ve stagingu karcinomu děložního hrdla nebo ovaria a doložilo jeho srovnatelnou a v některých parametrech i lepší spolehlivost ve srovnání s tradičními zobrazovacími metodami. Díky systematické spolupráci se během krátké doby změnily i mezinárodní doporučené postupy a ultrazvuková diagnostika se stala buď standardem, nebo alespoň efektivní alternativou k dalším moderním zobrazovacím metodám u všech gynekologických pánevních nádorů. Na klinice se během posledních 10 let vystřídalo 300 zahraničních lékařů na měsíčních až půlročních stážích zaměřených na onkogynekologii, zejména pak na ultrazvukovou diagnostiku. Využití sonografie jako centrálního zobrazovacího vyšetření má i nezanedbatelný ekonomický dopad na vyžádanou péči ve VFN, protože další, mnohem dražší vyšetření, s omezenou kapacitou, jsou prováděna pouze selektivně.

prof. David Cibula