Cena ministra zdravotnictví pro prof. Karla Šonku

Adam Vojtěch udělil 15. září 2021 Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2020 prof. Karlu Šonkovi z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Na oceněném projektu „Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj“ spolupracoval prof. Karel Šonka s přednostou neurologické kliniky prof. Evženem Růžičkou a MUDr. Petrem Duškem. Práce na tomto významném grantovém projektu přispěla k dalšímu poznání poruchy chování v REM spánku (RBD – REM sleep behavior disorder) a ke vzniku nových zahraničních spoluprací. Vedla rovněž k dalšímu růstu mladých vědeckých pracovníků. Dále vytvořila zcela novou charakteristickou skupinu 130 nemocných s RBD a 60 norem, které výzkumníci dále sledují. Výstupy projektu se podařilo uplatnit v mnoha zahraničních i tuzemských odborných časopisech.

Za celou VFN gratulujeme a přejeme mnoho dalších velkolepých úspěchů!