Jak probíhá plánované uzavření Interního oddělení Strahov?

Odpovídá prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel VFN

Interní oddělení Strahov bude dočasně uzavřeno kvůli výměně oken a rekonstrukci fasády. Lůžkové oddělení ukončí činnost k 30. 11. 2021, ostatní provozy pak začátkem příštího roku. Ke kompletní uzavírce jsme se rozhodli proto, aby celá akce proběhla rychle a bez omezení pro pacienty i personál. Počítáme rozhodně se znovuotevřením oddělení, ostatně jinak bychom ho nerekonstruovali.
Všechny fámy o tom, že se budova bude prodávat nebo tak podobně, musím rezolutně odmítnout. Všichni zaměstnanci mají možnost zůstat ve VFN, pokud budou chtít. Se zaměstnanci vedeme individuální pohovory s cílem najít pracoviště, které jim bude vyhovovat. Logicky největší zájem je o nefrologickou kliniku, ale někteří půjdou na III. interní kliniku, geriatrickou kliniku, možná i na některá další pracoviště. Jednání budeme mít ukončena v polovině listopadu, tak aby lidé necítili nejistotu ohledně své pracovní budoucnosti.