2. interní klinika má novou laboratoř cévní katetrizace

Díky významné investiční podpoře z kontinuálního dotačního fondu MZ ČR a velkému úsilí zaměstnanců kliniky se podařilo otevřít nově zrekonstruovanou laboratoř cévní katetrizace. Vysoce specializovaná péče, kterou lékaři poskytují kardiologickým pacientům, získala nové možnosti díky moderním technologiím.

Nový cévní angiograf a RTG komplet pro cévní katetrizaci byl pořízený za 17,5 milionů, do stavebních úprav prostor sálu a technologických místností nemocnice investovala 2 miliony korun. Díky velkému úsilí personálu kliniky, vedení nemocnice a dotacím z ministerstva zdravotnictví, mohou lékaři pacientům nabízet nejen vysoce specializovanou péči v oblasti rutinní i akutní intervenční kardiologie, ale high-tech angiograf poskytuje mimořádně kvalitní obrazové výstupy za použití velmi nízké dávky rentgenového záření, což zajišťuje vyšší bezpečnost pacientům i personálu. Slavnostního otevření nového pracoviště se zúčastnili ředitel VFN prof.  MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, náměstek pro léčebnou péči MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, přednosta kliniky prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., primář kliniky prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., vedoucí lékař MUDr. Miroslav Chochola, CSc., vrchní sestra Mgr. Jana Hrušková, Jana Brychtová a další zdravotníci a zaměstnanci 2. interní kliniky naší nemocnice.