MUDr. Jan Krupička, Ph.D.: Rád bych zvýšil vyšetřovací kapacitu oddělení a zpříjemnil prostředí pacientům

Primářem samostatného oddělení Společného příjmu interně nemocných pacientů KARIM byl 1. ledna 2022 jmenován MUDr. Jan Krupička, Ph.D.

Považujete jmenování do nové funkce za závazek, výzvu nebo spíš za radost? 
Každá vyšší pracovní pozice s manažerskou stránkou s sebou pochopitelně nese větší závazek a zodpovědnost, v tomto případě za chod celého oddělení. Bylo by neupřímné tvrdit, že to znamená samou radost, většinou jsou to spíše starosti.

Co byste chtěl do budoucna na oddělení změnit, zlepšit nebo co naopak funguje a chcete to rozhodně ponechat? Jaké jsou vaše plány a vize? 
To je otázka, na kterou by byla nutná poměrně obšírná odpověď. Zjednodušeně řečeno bych rád zlepšil komunikaci se ZZS, zvýšil vyšetřovací kapacitu a průchodnost oddělením. Pochopitelnou podmínkou je také zajištění dostatečného personálu. Drobná vylepšení by se měla týkat také zpříjemnění pobytu pacientů na SPIN či zvýšení jejich soukromí. Rád bych inicioval jednání ohledně opětného zprovoznění Lékařské pohotovostní služby Prahy 2 a její eventuální přemístění do areálu nemocnice. 

Pevně doufám, že vydrží ochota a nasazení personálu oddělení, které byly během covidových vln místy až extrémní a znamenaly pro mě velkou oporu. Také bych rád pokračoval ve velmi dobré spolupráci s ostatními pracovišti nemocnice, a to nejen s interními klinikami.

Jak vidíte vaše oddělení za 10 let? 
Pokud vše půjde podle plánu, bude mé oddělení za 10 let již v nových prostorách urgentního interního příjmu ve zrekonstruovaném pavilonu A7. To slibuje nejenom větší prostory a kapacitu pro příjem pacientů, lepší propojení s vyšetřovacím komplementem a dalšími odděleními, ale také důstojnější zázemí pro personál. 

MUDr. Jan Krupička, Ph.D., je kardiolog, intenzivista. Po ukončení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2005 pracoval na 3. interní klinice VFN a 1. LF UK, převážně na její koronární jednotce. Ve své vědecké práci se věnoval zejména pacientům s chronickým srdečním selháním, natriuretickým peptidům, specializoval se také na vyšetřování nemocných s recidivující synkopou. V roce 2020 se stal vedoucím lékařem SPIN Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, kde působil až do svého jmenování primářem. Má rád dobré jídlo, především tradiční českou kuchyni. Proto, aby si udržel i dobrou fyzickou kondici, pravidelně sportuje. Aktuálně ho těší hlavně vytrvalostní běh a cyklistika, v minulosti hrál sálovou kopanou a Hanspaulskou ligu, i když na sporné úrovni. Během dovolené se odreagovává vysokohorskou turistikou a prací na zahradě.