Naše zdravotníky přišla před Vánoci podpořit předsedkyně Sněmovny

Předsedkyně Sněmovny ČR Markéta Pekarová Adamová navštívila Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN, kde se sešla se zástupcem kliniky doc. Martinem Balíkem, Ph.D., EDIC, náměstkyní pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Ditou Svobodovou, Ph.D. MHA a vrchní sestrou Mgr. Lenkou Kramářovou. Markéta Pekařová Adamová chtěla pozdravit a podpořit především zdravotní sestry ženy, které v dlouhotrvajícím náročném období nemají klid a čas na přípravu Vánoc pro své blízké. Na kliniku přinesla cukroví, které sice sama nepekla, ale jak řekla, o to raději je přinesla, aby zdravotníkům aspoň trochu zpříjemnila předvánoční čas.