Opustila nás paní docentka Věra Knotková, CSc.

Docentka Věra Knotková se narodila v roce 11. 12. 1927 v Mělníku, kde maturovala na gymnáziu, poté vystudovala Fakultu všeobecného lékařství v Praze. Její cesta na II. interní kliniku VFN Praha nebyla jednoduchá − po promoci patřila mezi lékaře s „nesprávným“ postojem (nevstoupila do KSČ) a na tzv. umístěnku byla přidělena do nemocnice na Kladně, kde pracovala na interním oddělení a prošla i jiná oddělení v rámci předatestační přípravy. Z Kladna se pak přesunula do Jesenice u Prahy, kde pracovala jako obvodní lékařka.  Odtud se dostala na pozici závodního lékaře pro Všeobecnou fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Tehdejší ředitelka doktorka Ostrovská jí jednoho dne nabídla stáž na II. interní klinice profesora Herlesa.  Ten si Věru Knotkovou nějakou dobu na klinice nechal na zkoušku a následně jí nabídl stálé místo na nově se formujícím oddělení zaměřeném na problematiku nefrologie.

V interní medicíně a později i v nefrologii se paní docentka Knotková vypracovala ve špičkového lékaře, obhájila kandidátskou disertační práci, pak i úspěšně habilitovala v oboru vnitřního lékařství. Na klinice se podílela na rozvoji dialyzačních přístupů a první „umělá ledvina“ zůstávala řadu dalších let připomínkou významného rozvoje nefrologie právě pod vedením docentky Knotkové. Na klinice působila dlouhá léta, kromě toho, že vychovala mnoho mladých lékařů, byla i přísným, ale objektivním pedagogem jak pregraduálních studentů medicíny, tak i ve výuce postgraduální. Její „velké“ vizity byly vyhlášené náročností, ale také noblesní kolegialitou této dámy české interny. Když v 74 letech kliniku opustila, bylo jasné, že s ní odešel kus „velké interny“, paní docentka pak ještě do roku 2019 působila aktivně jako lékař v novém zařízení Medicentrum Beroun, kde provozovala lékařskou praxi do svých 92 let.

Loučíme se tedy se smutkem v duši a v našich srdcích zůstane milá vzpomínka na krásnou dobu spolupráce s paní docentkou – mnoho jejích studentů působí stále v areálu VFN.

Čest její památce.

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.                   Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Emeritní přednosta II. interní kliniky                           přednosta II. interní kliniky