Vyšetření znamének – raději 100 x zbytečně, než jednou pozdě

Zhoubný nádor melanom se nejčastěji nachází na kůži. Patří mezi agresivní nádory, jelikož má tendence rychle metastázovat. Pokud se nezachytí včas, léčba již nemusí být účinná. Prevence je doslova životně důležitá a jednou z možností, jak melanom včas rozpoznat, je pravidelná kontrola kožních znamének. Zpozornět je potřeba v situaci, kdy se znaménka začnou zvětšovat, měnit barvu nebo tvar. Při sebemenších pochybnostech je možné navštívit dermatoonkologickou ambulanci, kterou vede primářka MUDr. Ivana Krajsová, MBA. Sídlí na Dermatovenerologické klinice VFN.

Pro koho je dermatoonkologická ambulance určená?
V ambulanci se věnujeme celé problematice kožních nádorů, diagnostice, prevenci i léčbě.  Aktuálně máme v evidenci kolem 5,5 tisíce pacientů po operaci kožního melanomu a mnoho dalších s ostatními typy kožních nádorů. Primárně k nám pacienti přicházejí na doporučení praktického nebo kožního lékaře, ale mohou přijít i bez doporučení.

Je nutné se k vám objednat?
Zájemci o vyšetření mohou přijít bez objednání. Nevýhodou je často delší čas strávený v čekárně, ale pacienti zase nemusí čekat na termín několik týdnů až měsíců. Běžně vyšetřujeme ve čtyřech ambulancích a nezastavíme se.

Kolik případů melanomu ročně odhalíte?
Počty zachycených nádorů se každoročně zvyšují. V loňském roce jsme i přes covidová omezení ve VFN vyšetřili 3770 pacientů s podezřením na diagnózu melanomu. Odhalili jsme 500 nových melanomů, v celé ČR je to ročně více než tři tisíce. Incidence melanomu se celosvětově zvyšuje. V ČR je přibližně stejná jako v ostatních zemích střední Evropy, které mají podobnou geografickou polohu i zastoupení odpovídajících kožních fototypů v populaci. Díky řadě edukačních programů se v České republice zvyšuje záchyt včas diagnostikovaných melanomů, které převažují nad těmi pokročilými a prognosticky vážnými.

Kdy je vhodné nechat si znaménka zkontrolovat?
Základním varovným signálem bývá vznik nového, hnědě, černě či červeně zbarveného ložiska, které na kůži původně nebylo a stále se, i když třeba pomalu, zvětšuje, roste, mění tvar i povrch. Charakteristickým rysem všech kožních nádorů je také to, že nemizí, ale naopak se stále zvětšují. Sledovat je potřeba i stávající znaménka. Pokud se mění, zvětšují a postupně se začnou od ostatních odlišovat, je čas poradit se s praktickým nebo kožním lékařem či navštívit přímo melanomovou poradnu.

Je důležité nechat si zkontrolovat znaménka před létem?
Spojení vyšetřování znamének v jarním, předletním období vzniklo zejména proto, že díky teplému počasí lidé odkládají dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty a více si všímají změn na své kůži. Důležité je, aby každý pacient přišel na vyšetření včas, klidně i v zimě.

Jak pokožku na léto připravit? Čeho se vyvarovat?
Pokožka se na léto příliš připravit nedá. Je hlavně třeba ji chránit a dodržovat základní pravidla, protože intenzita slunečního záření v Česku již začíná odpovídat tomu středozemnímu. Doporučuji používat opalovací krémy s vysokým faktorem a UVB a UVA filtry podle odstínu kůže a plánované délky pobytu na slunci. Opalovací přípravky je potřeba aplikovat 20 až 30 minut před zahájením opalování. Dále je vhodné neslunit se přes poledne (2 hodiny před polednem a 2 hodiny po něm), a pokud se pokožka spálí, není dobré vystavovat ji slunci, dokud zánět neodezní.