Zavírat očkovací centrum nebudeme, chceme usnadnit zaměstnancům naší nemocnice přeočkování

Očkovací centrum má za sebou půlrok úspěšné existence, o čemž svědčí i 55 tisíc naočkovaných. Zájem o očkování je stále značný. „Nedá se říct, že by již dosahoval zájmu z měsíců předešlých, ale rozhodně stále máme koho očkovat. Navíc se přidávají i další skupiny, jako jsou mladiství nebo cizinci,“ bilancuje náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, kterou jsme požádali, aby vysvětlila, v jakém režimu bude očkovací centrum na fakultní poliklinice fungovat o prázdninách.

Jaká bude o prázdninách otevírací doba a denní kapacita klientů?
Cílem prázdnin je, aby si zaměstnanci vybrali co nejvíce dovolených, odpočinuli si a načerpali nové síly. Očkovací centrum zůstává po celé léto v provozu, ale omezeně. Nebudeme očkovat o víkendech ani o státních svátcích a nechali jsme uzavřené i některé pátky nebo pondělky.
Otevírací doba je od 7.30 do 16.30 hod., denní kapacita 400–500 klientů.

Jaké skupiny populace na FP nyní očkujeme, o které je největší zájem?
Očkujeme všechny skupiny, které mohou být již očkované, tedy zájemce ve věku od 16+ výše, nově očkujeme samoplátce (cizince) a připravujeme se na očkování mladší populace ve věku 12+.
Téměř 1000 míst jsme v minulých týdnech uvolnili pro příbuzné našich zaměstnanců jako bonus, který umožnil očkovat zájemce rychlejším a snadnějším způsobem. Vzhledem k tomu, že převážná část lidí ve věku nad 40+ je již očkovaná, je nyní největší zájem právě u mladších ročníků. Můžeme pozorovat zájem i u lidí různých věkových skupin, kteří se například dříve nechtěli očkovat a nyní z různých důvodů změnili názor.

Za jakých podmínek budeme očkovat děti 12+?
Očkovat děti ve věku 12+ plánujeme, začneme pravděpodobně v průběhu července, podmínkou pak bude přítomnost zákonného zástupce.

Jaká jsou pravidla pro očkování cizinců?
Cizinci (z EU nebo třetích zemí), kteří mají na území ČR povolen pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona o pobytu cizinců a zároveň splňují jednu z následujících podmínek: mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice, jsou držiteli platného dlouhodobého víza, jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky, jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Zájem je významný, v naší nemocnici jsme upřednostnili v první fázi zejména studenty (cizince) 1. LF, kteří si vakcínu hradí. Poplatek je 808 Kč, tedy 1616 Kč za obě dávky. Hradí se prostřednictvím platební karty bezprostředně před očkováním. Snažíme se tuto skupinu objednat a očkovat vždy v určený den, neboť je s tím spojena složitější byrokracie a na místě je nutné mít anglicky hovořící skupinu – administrátorů i zdravotníků. Nicméně nyní můžeme říci, že vše probíhá bez větších komplikací, za což patří všem zúčastněným velké díky.

Jak je provoz OC na léto organizačně zajištěn? Registrace funguje stejně nebo v jiném režimu?
Vzhledem k lehkému omezení OC na léto se nám podařilo sestavit služby tak, abychom snad zaměstnance klinik zatížili co nejméně. I nadále pak plánujeme, že pojedeme ve stejném režimu. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet v podzimních měsících. Pokud však přijde nutnost očkovat třetí dávku, je zcela zřejmé, že se celá akce bude opakovat. Naše očkovací centrum neplánujeme zavírat, naopak, chceme především zaměstnancům nemocnice umožnit co nejjednodušší a nejrychlejší přeočkování.

Co by měli zájemci o očkování v létě případně ještě k provozu OC vědět?
Určitě by všichni měli sledovat nemocniční intranet, kde se snažíme pravidelně oznamovat všechny možnosti a novinky, které v rámci očkování realizujeme. Jakmile se otevře registrace pro děti ve věku nad 12+, určitě uvolníme zase některá místa pro děti našich zaměstnanců.

Přejeme všem krásné léto, děkujeme za významnou pomoc a těšíme se na další spolupráci.