Parkovací karty

Do jakého termínu si musím vyměnit parkovací kartu za novou, kdy tato karta začne platit a kdy mi bude poprvé sražen poplatek za kartu ze mzdy?

Od 24. února do 8.března 2021 probíhala distribuce parkovacích karet pro zaměstnance jednotlivých klinik, ústavů a ostatních pracovišť VFN. Nastalo tedy přechodné období, kdy se mohou v areálech VFN objevit parkovací karty nové i parkovací tagy a karty původní.  V okamžiku, kdy TPÚ stanoví přesné datum, kdy končí platnost původních karet a tagů (bude zveřejněno na intranetu), začnou probíhat kontroly platných parkovacích karet. Nejzazší možný termín ukončení platnosti stávajících karet a tagů je 31. března 2021.  Srážky ze mzdy za parkovací kartu (150 Kč měsíčně) budou zavedeny od května 2021, objeví se tedy poprvé v červnové výplatě. 

Odpovídá: Jiří Pala, náměstek pro techniku a provoz