Každý desátý člověk v ČR musí žít s onemocněním ledvin

Na čtvrtek 11. března připadá Světový den ledvin (World Kidney Day). Jde o celosvětovou kampaň, která má upozornit na to, že 10 až 15 procent světové populace trpí určitou formou onemocnění ledvin. A Česká republika rozhodně není výjimkou.

Ledviny většinou nebolí, proto o jejich onemocnění řada pacientů ani neví a varovným příznakům nemusí věnovat pozornost, nebo je přisuzuje onemocnění jiných orgánů,“ říká prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., vedoucí lékařka Nefrologické kliniky VFN a 1. LF UK a předsedkyně České nefrologické společnosti. Mezi varovné příznaky onemocnění ledvin patří například vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin, velká únava, hubnutí či změna barvy a charakteru močení. Onemocněním ledvin trpí zejména jedinci, kteří mají i další přidružené choroby, jako je cukrovka, hypertenze, kardiovaskulární choroby či některá geneticky podmíněná onemocnění (např. polycystická choroba ledvin). Mezi rizikové faktory pro rozvoj onemocnění ledvin se řadí kouření, nízká porodní hmotnost nebo naopak obezita v dospělosti a některé vývojové vady močového systému.

Chronické onemocnění ledvin vede ke ztrátě ledvinné funkce v řádu měsíců až let a má ve většině případů progresivní charakter. Abychom zabránili terminálnímu selhání ledvin včetně dialýzy a progresi zpomalili, je nutné onemocnění včas odhalit, správně diagnostikovat a následně adekvátně léčit. K tomu je potřeba zvýšit informovanost laické, ale i odborné veřejnosti o příčinách a důsledcích onemocnění ledvin a dále o jejich dopadech na celkové zdraví. Léčba konečných stadií selhání ledvin dialýzou včetně transplantace ledviny představuje navíc velkou finanční zátěž pro plátce zdravotní péče.

Hlavním tématem kampaně pro letošní rok je „Žít dobře s onemocněním ledvin“ (Living well with kidney disease). „Toto téma je v současné situaci nanejvýše aktuální, uvědomíme-li si, že jedinci se selháním ledvin a po transplantaci ledviny umírají tři a půlkrát častěji na Covid-19 infekci nebo její komplikace, než je tomu u běžné populace, dvakrát častěji než diabetici či jedinci s ischemickou chorobu srdeční a jeden a půlkrát častěji než nemocní s krevními malignitami. Každý čtvrtý nakažený pak Covid-19 nepřežije. To jsou alarmující čísla a ukazují na to, o jak křehkou skupinu jedinců jde,“ shrnuje prof. Romana Ryšavá a dodává: „Naší společnou snahou by mělo být tyto jedince pečlivě chránit, přednostně jim zajistit očkování proti Covid-19, což se zatím ne zcela děje, a zvážit léčbu specifickými léky, jako jsou monoklonální protilátky, které mohou významně snížit riziko jejich hospitalizace, a tím potažmo i úmrtí.“

I přesto, že v letošním roce nelze organizovat tradiční odběrové akce zaměřené na vyšetřování hodnot ledvinných parametrů, není možné prevenci onemocnění ledvin zanedbávat. V souvislosti se současnou pandemií sledujeme i ve VFN úbytek pacientů, kteří přicházejí k plánovaným výkonům, zejména k biopsii ledvin. Skoro dvacetiprocentní pokles ukazuje na to, že výkon je odkládán především ze strany nemocných, ale někdy i jejich ošetřujících lékařů. A to může mít pro nemocné závažné následky spočívající v pozdním zahájení léčby a rychlejší progresi onemocnění. Je nutné tento trend zastavit a nadále se snažit diagnostikovat choroby ledvin včas.

Důvodem pro to, abychom byli co nejvíce aktivní, je i to, že v posledních několika letech máme k dispozici velmi slibné léky zpomalující progresi ledvinných onemocnění, především na poli poškození ledvin cukrovkou. Ta představuje nejčastější příčinu vedoucí k jejich selhání (až čtyřicet procent nemocných na dialýze trpí diabetem). Velmi dobře umíme ovlivnit i imunitně navozené choroby ledvin, kterých také přibývá.