Díky za profesionalitu a ohromné nasazení!

Covid-19 obrátil naruby chod řady klinik naší nemocnice. Na nich se již od loňského podzimu operativně zřizují „covidová“ oddělení. V průběhu několika málo dní tak musí některé kliniky zcela změnit běžný provoz i spektrum péče o pacienty. Se vším, co ke covidovému oddělení patří. Jaké mají zkušenosti, nač jsou pyšní a co jim komplikuje práci?

Neurologická klinika: Těžko se vyrovnáváme s faktem nárůstu úmrtí

V současné době mají na JIP 5 covidových a 2 karanténní lůžka, na standardním oddělení už od října loňského roku funguje 5 covidových a 2 karanténní lůžka. Klinika úzce spolupracuje s plicním oddělením a KARIM.

„Nejpyšnější jsem na lékaře, sestřičky a veškerý personál za to, jak náročnou a dlouho trvající situaci zvládají. Kolektiv lékařů i sester se více stmelil, navzdory těžkostem není problém kohokoli požádat o nadstandardní výpomoc. To ocenili i pacienti a   jejich rodiny podle zpětné vazby, kterou dostáváme,“ vypočítává primář MUDr. Michal Miler. „Museli jsme vyčlenit karanténní a infekční pokoje, kam nemůžeme přijímat běžné neurologické pacienty. A je těžké vyrovnat se s faktem, že nám umírá více pacientů než dříve.“

JIP metabolické péče, 3. interní klinika: Dramaticky vzrostla náročnost ošetřovatelské péče

Provozuje 5–6 covidových lůžek, možnosti se liší podle závažnosti klinického stavu pacientů a počtu sester ve směně. Oddělení je otevřené dlouhodobě (už od loňského podzimu).

 

„Začátky byly složité, situace nepřehledná,“ vzpomíná MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., vedoucí lékařka JIP, a pokračuje: „Klinický stav našich pacientů byl každým dnem závažnější, a i vážné případy respiračního selhání musely zůstávat u nás na oddělení. Museli jsme přizpůsobit přístrojové vybavení. Firma B-Braun nám poskytla několik perfuzorů a infuzních pump. Nemocnice nám opatřila přístroje HFNO, posléze dva nové dýchací přístroje, nyní v březnu ještě třetí, a tak jsme začali být schopní poskytovat umělou plicní ventilaci, respektive neinvazivní ventilaci až pěti pacientům. Zavedli jsme nové postupy a metody, a to především díky obrovskému zapojení celého kolektivu, který drží při sobě. Zejména sestrám patří náš obdiv a naše díky, protože náročnost profesionální a ošetřovatelské péče vzrostla dramaticky. Myslím, že na sebe můžeme být všichni pyšní. Zvládli jsme to fyzicky i psychicky. Celý tým ukázal, jak je silný, schopný dynamického rozvoje. Psychicky nás vyčerpává vidět stále mladší pacienty ve špatném klinickém stavu. Je těžké si zvyknout na vysokou mortalitu…“

2. chirurgická klinika: Rychlé přeměny jsou pro nás lepší než dlouhé čekání a prázdná postel

Už od poloviny února jsou vyhrazena 4 covidová lůžka (2 pro muže a 2 pro ženy) pro chirurgické pacienty, které je na klinice nutné operovat, nebo pro ty, kteří se nakazili v průběhu hospitalizace.  18. března v 15 hodin se otevřelo covidové oddělení s 10 lůžky a v 16:30 byl první covid příjem! Nyní je na chirurgii otevřeno 18 standardních necovidových lůžek (spojené kardio a cévní) a na druhém oddělení funguje 10 covidových lůžek pro příjem mimooborových i oborových pacientů s kyslíkem i HFNO.

„Zvolená strategie rychlé přeměny je vzhledem k charakteru naší práce pro nás lepší než dlouhé vyčkávání, přípravy a prázdná postel,“ konstatuje přednosta prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., a vysvětluje: „Pro naše oddělení, které je relativně malé, je flexibilnost a pružnost změn v programu, ale i u operačních týmů, naprostá nutnost pro udržení normálního chodu kliniky. To si můžeme dovolit jen díky skvělému týmu lékařů, sester i dalšího personálu. Pro nové členy týmu byla v této náročné době jistě užitečná i přítomnost psychologa při řešení a zvládnutí nových situací.

Osobně si nejvíc vážím současné soudržnosti celého týmu, zvláště proto, že tomu tak vždy nebylo. Jsem na to pyšný. Vysoce hodnotím i nasazení celého týmu, díky němuž se nám podařilo vloni splnit a překročit ekonomické ukazatele plánu a v současné době i úspěšně dokončitt náročný proces reakreditace, kde se ukázalo, že přes velice náročné podmínky covidové doby dokážeme udržet jak kvalitu práce, tak ekonomiku.

Profesně nám nejvíce komplikuje život nemožnost léčit a operovat všechny pacienty. Prodlužuje se čekací listina. Snažíme se těmto rizikovým nemocným alespoň zajistit očkování (od 24. března), ale to samozřejmě neřeší jejich základní onemocnění.“

 

Urologická klinika: Naše sestry neměly s tak těžkými pacienty zkušenost a zvládly to!

Již od podzimu 2020 přijímá covid pozitivní pacienty na 8 lůžek JIP podle potřeby, tedy ihned. Na standardní oddělení (10 lůžek) se nemocní s Covid-19 k příjmu dostanou obvykle do druhého dne.  

 

„Když se rozhodlo, že budeme přijímat na kliniku pacienty s Covid-19, ať už na JIP, nebo na jedno celé standardní oddělení, sestry a sanitáři se k situaci postavili čelem,“ vzpomíná vrchní sestra kliniky Ing. Bc. Milan Bauštein, DiS., a pokračuje: „Přihlásila se i spousta dobrovolníků z jiných našich oddělení. Bylo potřeba připravit a zorganizovat hodně nestandardních činností, chci poděkovat kolektivu naší kliniky, ale především staničním sestrám Monice Kovářové a Věře Gazdové. Osobně si také vážím toho, že se vždy můžu spolehnout a obrátit na svého přednostu prof. Tomáše Hanuše a primáře MUDr. Libora Zámečníka a díky tomu se mnohem lépe takto složité časy zvládají.

Pyšný jsem na všechny pracovníky naší kliniky! Nedalo by se fungovat bez jídelny, uklízeček, sanitářů. Jsme jeden tým. Trápí nás, že se nemůžeme věnovat našim urologickým pacientům.“

Atmosféru kliniky potvrzuje i staniční z JIP Věra Gazdová: „Po psychické stránce v mnohých z nás zanechala současná situace spoustu negativních a smutných zážitků. Jsme rádi, že naše náročná péče o tyto pacienty měla a má smysl. Já osobně jsem hrdá na sestřičky, které s takto těžkými pacienty neměly nikdy zkušenost, vše se učily za pochodu − a klobouk dolů…“