Archiv pro měsíc: Červen 2021

Když se věda a výzkum dělají dobře, je to velká zábava

Když se věda a výzkum dělají dobře, je to velká zábava

Od příštího akademického roku se mohou studenti doktorského studijního programu Adiktologie na 1. LF UK těšit na zbrusu novou koncepci výuky, moderní pojetí vědecké práce a progresivní mezinárodní profil studia. Doc. Roman Gabrhelík, zástupce přednosty pro vědu a výzkum Kliniky adiktologie, představil, jak inovace nového kurikula probíhala a čím studium obohatí mladé vědce. Adiktologie jako léčba, výzkum a…

Jak rychle to uteklo!

Jak rychle to uteklo!

Zanedlouho skončí můj dlouholetý pracovní poměr ve VFN a byla jsem požádána o odpovědi na otázky, které se týkají rehabilitace a mě osobně.  To by však bylo na příliš dlouhé povídání a nikoho by to nebavilo. Proto jsem se rozhodla, že raději vzpomenu na vznik kliniky a na některé osobnosti, které mě ovlivnily osobně i…

Před 70 lety byla otevřena první československá záchytka U Apolináře

Před 70 lety byla otevřena první československá záchytka U Apolináře

Prvním pacientem se stal ruský námořní inženýr. Od té doby záchytkou prošly desetitisíce klientů, třikrát se stěhovala a dnes sídlí ve Fakultní nemocnici Bulovka. Zakladatel doc. Jaroslav Skála razil myšlenku: „Nestačí poskytnout jen první pomoc, ale je potřeba podat pomocnou ruku.“ O klienty záchytky se v té době pomáhali starat také sami pacienti léčící se ze…

Jak určit nejvhodnější čas pro oplodnění vajíček?

Jak určit nejvhodnější čas pro oplodnění vajíček?

Centrum asistované reprodukce (CAR) Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK dělá maximum proto, aby přispělo k co nejvyšší úspěšnosti oplodnění u svých pacientek. Nyní má za sebou velký publikační úspěch spojený s kryokonzervací, metodou zamražení vajíček. Ta hraje v asistované reprodukci klíčovou roli, protože umožňuje jejich dlouhodobé uchovávání. Díky funkční kryokonzervaci můžeme bezpečně uchovávat oocyty onkologických pacientek. …

Měřit správně krevní tlak − kontrolovat hypertenzi − žít déle

Měřit správně krevní tlak − kontrolovat hypertenzi − žít déle

Světový den hypertenze (17. května) pod tímto heslem upozornil na zdravotní komplikace, které vysoký krevní tlak způsobuje. Nemoc je zákeřná tím, že může být v řadě případů léta bezpříznaková, přitom neléčená či nedostatečně léčená hypertenze se významně podílí na vzniku kardiovaskulárních a dalších komplikací (infarktu myokardu, mozkové mrtvici, arytmiích, ateroskleróze periferních tepen či selhávání srdce a…

Predátorské časopisy stále útočí

Predátorské časopisy stále útočí

Vybrat si správný časopis, kde uveřejnit výzkumné výstupy, je důležitou součástí vědecké práce. Zejména pro začínající autory to může být obtížné i s ohledem na predátorské časopisy, které situaci ztěžují a znepřehledňují. S myšlenkou otevřené vědy se výsledky výzkumu otevírají zájemcům v podstatě bez omezení. Náklady na uveřejnění odborného článku se tím přesunuly na samotné autory. Toho ovšem využívají vydavatelé…

Rok pandemie: Obstáli jsme v prevenci a léčbě onkologických nemocí u žen?

Rok pandemie: Obstáli jsme v prevenci a léčbě onkologických nemocí u žen?

Tématu onkologických onemocnění žen a nutnosti prevence se věnovala tisková konference na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LF UK, kterou jsme uspořádali u příležitosti Světového dne boje proti karcinomu ovarií. Ročně lékaři v ČR diagnostikují více než 7000 nových případů karcinomu prsu a kolem 900 žen si vyslechne diagnózu rakoviny vaječníků. K včasnému záchytu zhoubného…

Lékové interakce, užívání potravinových doplňků i nežádoucí účinky léků

Lékové interakce, užívání potravinových doplňků i nežádoucí účinky léků

Prvního ledna 2020 vznikla na Fakultní poliklinice VFN ambulance klinické farmakologie jako součást Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN s cílem poskytovat lékové poradenství lékařům i pacientům. Za dobu svého fungování jsme poskytli farmakoterapeutickou intervenci již několika stovkám pacientů. Na podnět laické veřejnosti se nejvíce zabýváme lékovými interakcemi, polypragmázií, řešením nežádoucích účinků a také posouzením…

Z dopisů našich pacientů…

Z dopisů našich pacientů…

Rád bych touto cestou poděkoval celému týmu Stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsem na začátku letošního roku podstoupil ortognátní operaci. O špičkové odbornosti vašeho pracoviště jsem neměl pochybnosti. Přesto musím ocenit výjimečně profesionální výkon, který váš zdravotní personál odvedl při samotném zákroku i hospitalizaci. Jmenovitě bych chtěl poděkovat paní Ing. Kláře Raus, panu Mgr….