Jaké investiční akce a projekty nás v nejbližší době čekají?

Úsek pro investice a rozvoj vznikl teprve nedávno a jedním z mých prvních úkolů bylo zmapovat stávající projekty a procesy. Nyní víme, že v portfoliu máme 58 projektů a reálně otevřených je jejich 37. Ve fázi realizace (stavby) projektu je jich 6.

Mezi významnější projekty v přípravné fázi, tedy kdy připravujeme projektovou dokumentaci nebo jednáme o financování, respektive o souhlas s realizací na Ministerstvu zdravotnictví, patří například celková adaptace gynekologicko-porodnické kliniky, příprava větších investic na psychiatrické klinice, přestavby oddělení na poliklinice, snížení energetické náročnosti Strahova. Před realizací jsou například nové porodní boxy na gynekologicko-porodnické klinice. Objem investic ve stavbách do roku 2023 je přibližně 895 milionů korun. Pokud započítáme i strategické investice, tak nyní spravujeme portfolio investic za asi 3 miliardy korun.

Chci se věnovat i digitalizaci práce včetně investičních procesů. Tedy zrychlit a zefektivnit naši práci. Důležité pro mě je čitelně a transparentně informovat o vývoji projektů, a to samozřejmě jak vedení VFN, tak i jednotlivé kliniky. Vznikne jednoduchý a přístupný report, v jaké fázi projekty jsou.

Klinika je pro mě interním klientem, zadavatelem. My jí musíme být odborným, ale rovnocenným partnerem. Tedy tím, kdo naplní záměry a vize v mantinelech celkového rozvoje VFN. Jedině společným úsilím jít za jedním stejným cílem můžeme naši VFN posunout dál. Hodně vsázím na férový otevřený přístup s důrazem na společný smysluplný cíl. Proto implementuji projektové řízení a přístup k informacím o projektu.

Ing. Václav Javůrek, náměstek ředitele pro investice a rozvoj