Nikdy vám za naše občany z Dvojky nepřestanu být vděčná

Ing. Alexandra Udženija se stala starostkou Prahy 2 v prosinci loňského roku, ale jako místostarostka s naší nemocnicí spolupracuje již léta. Proto jsme rozhovorem vlastně pouze navázali na úspěšnou a velmi přínosnou spolupráci a zajímalo nás, jak bude pokračovat…

Spolupráce MČ Prahy 2 s VFN je dlouhodobě velice úzká, vzájemně prospěšná a příjemná. Co vy považujete za nejzásadnější?
Tak za nejzásadnější považuji to, že vás tady na Dvojce máme. Císaři Josefu II. už za vznik Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí poděkovat nemůžu 😊, ale můžu, chci a musím poděkovat všem zaměstnancům VFN za to, jak pečují nejen o naše sousedy z Prahy 2. V téhle nemocnici vždy pracovaly významné osobnosti našeho zdravotnictví. Věhlas výsledků v léčbě i ve vědecké práci těchto odborníků rezonuje daleko za hranicemi Prahy i našeho státu. Vy jste opravdu naši hrdinové a jsme na vás pyšní. Přesvědčujeme se o tom dlouhodobě, ale poslední dva „covidové roky“ nás nenechaly na pochybách, že bez vás bychom byli opravdu nahraní. Jako starostka Prahy 2 mám v gesci oblast sociálních věcí a zdravotnictví a to, jak jste nám pomohli s očkováním seniorů i dalších potřebných v době, kdy tu panovala největší nejistota, strach a chaos – za to vám nikdy nepřestanu být vděčná. To, s jakým nasazením, ochotou a lidskostí k pacientům vždy přistupuje každý zaměstnanec vaší nemocnice, je také obdivuhodné. Doufám, že vám to naše městská část dává dostatečně najevo. Snažíme se o to.

Jaké plány máte pro rok 2022? Určitě budete pokračovat v tradičních aktivitách, jako je dobrovolné dárcovství krve… Přidala jste nějaké, které považujete v současné náročné době za naprosto klíčové?
Určitě. S kolegy na radnici se už domlouváme na dalším termínu, kdy k vám půjdeme znovu darovat krev. S panem ředitelem Feltlem jsem v pravidelném kontaktu a už také plánujeme nějaké společné akce nemocnice a naší městské části. Snad se budeme moci po dvou letech vrátit i k naší společné preventivní akci pro veřejnost.

 Velkým úspěchem je stavba heliportu na náplavce. Co pro MČ Prahy 2 znamená?
O vybudování heliportu na pontonu Rašínova nábřeží, který by nahradil provizorní nevyhovující heliport v Zítkových sadech, jsme usilovali opravdu dlouho. Tohle řešení je ideální jak pro VFN, tak pro další okolní nemocnice (nejen z hlediska dojezdového času). Snad už tohle na magistrátu dotáhneme do konce a vše se brzy dá do pohybu. Na nábřeží bude nový heliport a Zítkovy sady budou plnohodnotně sloužit jako park a místo odpočinku pro návštěvníky.

 Co se naopak dlouhodobě nedaří prosadit či uskutečnit?
Z mého pohledu je nejpalčivějším problémem celé Prahy doprava. Nekoordinované a nekoncepční uzávěry, které dělají těžkou hlavu a znepříjemňují život nejen nám běžným motoristům, ale zejména potom vám zdravotníkům a celému integrovanému záchrannému systému. Jako zastupitelka hl . m. Prahy na tyto nešvary dlouhodobě poukazuji, nabízím pomoc městských částí při řešení, a hlavně při plánování a koordinaci uzávěr a oprav. Bohužel ale o naši práci v tomhle směru stávající vedení Prahy nemá zájem. Je to velká škoda. Politika by se do těchto oblastí neměla vůbec zatahovat. Tohle je společné téma úplně pro každého, ať už při volbách preferuje jakoukoliv politickou stranu. Sami teď můžeme vidět, co způsobuje uzávěra na nábřeží (kdy auta jedou jednosměrně po Náplavce). A dokážete si představit, co způsobí oprava Barrandovského mostu? Vím, že se musí opravit – to vůbec nerozporuji. Je to nejvyužívanější most v celé naší republice a jeho životnost je omezená. Ale jsem opravdu zvědavá, jaké budou vymyšleny objízdné trasy tak, aby se z toho nezbláznila celá Praha. Držme si palce! A já držím palce hlavně vám zdravotníkům a těm nemocným, pro jejichž záchranu života je důležitá každá minuta a vteřina. Snad dojedete včas tam, kde vás budou nejvíc potřebovat.

Co přejete Praze 2 a naší nemocnici v letošním roce?
Nebudu asi nijak originální tím, že nám všem popřeji, aby nám „covidová situace“ už dovolila vrátit se do normálního života. Abyste si vy zdravotníci mohli alespoň trošku odpočinout, užít si svých rodin, přátel, jet na dovolenou a načerpat nové síly do vaší práce, která je tak náročná a důležitá. Letos v naší městské části slavíme Rok Dvojky (odstartovali jsme ho 22. 02. 2022). Slavíme jedno z nejkrásnějších míst na světě, slavíme to, že se opět po dvou letech můžeme setkávat. Připravili jsme spoustu kulturních, společenských, sportovních a gastronomických akcí. Na všechny vás srdečně zvu a těším se na setkání s vámi!