„Pandemie zvýšila zájem o práci ve zdravotnictví,“ říká ředitel VFN prof. David Feltl