Očkování je šance na návrat k běžnému životu

Od 27. prosince se v Česku rozběhla tolik očekávaná vakcinace proti onemocnění Covid-19. Očkovací centra fungují napříč republikou, k očkování se hlásí i praktičtí lékaři, ovšem stále narážíme na nedostatek vakcín, bohužel v některých skupinách obyvatel i na malý zájem. Týká se to i některých zaměstnanců v naší nemocnici. Proto jsme se zeptali nejpovolanějších, jak oni vnímají smysl včasné vakcinace a důvody, proč se nechat očkovat proti nemoci Covid-19.

Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel VFN

Abych to nechytil. 

MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA, náměstek pro léčebnou péči

Vakcinaci ano proto, aby se mi vytvořily protilátky, a pozitivum včasné vakcinace vidím v tom, že se mi vytvoří protilátky včas. Především jde o dlouhodobou ochranu, očkování prokazatelně snižuje riziko nákazy a chrání nás před ničivými následky onemocnění.
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání

Čím více obyvatel podstoupí očkování, tím více snížíme riziko šíření nemoci a ochráníme tak postupně i ty, kteří se z různých důvodů očkovat nemohou. Nyní jsou stále očkované prioritizované skupiny obyvatel, postupně by se měla vakcína ale dostat ke všem, kteří mají zájem a chtějí být očkováni. Pozitiva vidím především v tom, že nám očkování umožní opět svobodu pohybu, děti začnou normálně chodit do školy a budeme se moci vzájemně setkávat.Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

Lidé trpící duševními chorobami jsou senzitivnější k získání covidu, některé skupiny mají dokonce osmkrát vyšší míru rizika, že onemocní, a bohužel i vyšší mortalitu. Na druhou stranu víme, že po prodělání covidu opět vzplane až u 12 % jedinců duševní porucha a dokonce u 5 % se objeví poprvé v životě.
Zatím nemáme jednoznačná data, ale nevím o tom, že by očkování mělo prokazatelný negativní efekt na duševní zdraví, jako má Covid-19, a tak také předpokládám, že pokud nechceme hrát ruletu se svým duševním zdravím, pak očkování je jednou z možností, jak předejít potížím.Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK

Čím dříve a čím více lidí bude naočkováno, tím dříve bude možno dosáhnout snížení nemocnosti a úmrtnosti na Covid-19.
Z individuální hlediska je vakcinace důležitá proto, abychom neonemocněli, nebo abychom alespoň neměli těžký průběh onemocnění. Z kolektivního hlediska pro získání kolektivní imunity a tím umožnění časné normalizace našich životů. Čím dříve a čím více lidí bude naočkováno, tím dříve bude možno dosáhnout snížení nemocnosti a úmrtnosti na Covid-19 a rovněž se s menší pravděpodobností vyskytnou či rozšíří potenciálně nebezpečné mutace.Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., Nefrologická klinika VFN a 1. LF UK

Myslím, že k včasnému očkování jsou dva hlavní důvody: ochránit sebe a snížit riziko infekce těch ostatních. Je zřejmé, že ten první důvod je silný zejména u rizikových skupin, tj. starších, diabetiků, obézních atd. Z našich pacientů zejména u pacientů léčených pro selhání ledvin hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou a také u pacientů na aktivní imunosupresivní léčbě.
Ten druhý důvod je v principu altruistický, pokud jsem mladší a jinak zdravý, je moje individuální riziko závažného průběhu onemocnění nízké. Nechám se ale očkovat, abych ochránil své pacienty, nebo svoje rodiče či prarodiče, sousedy a přátele, a abych přispěl k vytvoření kolektivní imunity a postupnému návratu k normálnímu životu.Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Oční klinika VFN a 1. LF UK

Jako pozitivum vnímám pocit určitého uklidnění, pocit bezpečí. Včasné je relativní slovo, ale hlavní pozitivum bych viděla ve včasném proočkování celé populace ČR, aby spolu mohli lidé zase obvyklým způsobem komunikovat a setkávat se. Podle mého je to jediná cesta k relativnímu návratu k normálnímu životu bez zbytečného ohrožení rizikových skupin obyvatelstva. Prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK

Jako pediatr jsem zastáncem očkování, tedy i proti SARS-CoV-2, kdy vakcinace snižuje komunitní přenos, výrazně zmírňuje klinické projevy infekce a snižuje mortalitu. Se zvědavostí vyhlížím data o efektu očkování dětí 12–18 let a možnost očkovat (nejen) děti s chronickým onemocněním.Doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA, Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK

Vakcinace je nejúčinnější cestou, jak se vypořádat se současnou epidemií Covid-19.U očkovaného jednotlivcesnižuje riziko onemocnění, v případě infekce snižuje riziko těžkého průběhu nemoci a s tím spojených komplikací. V měřítku populace přispívá k omezení šíření viru. Pokud podstoupím očkování, chráním tím sebe, ale také zdraví a životy ostatních. Proočkování populace umožní vrátit se k běžnému životu ekonomickému, společenskému či sportovnímu.
Zařadit zdravotníky do prioritní skupiny očkování byla správná volba. Erudovaný personál je podmínkou pro to, aby mohla zdravotnická zařízení poskytovat adekvátní péči. Jistě si všichni pamatujeme dobu, kdy na některých klinikách z důvodu nemoci chyběla téměř polovina zaměstnanců a tím vznikaly problémy se zajištěním provozu a riziko omezení péče o pacienty. To vakcinace evidentně změnila a nemocnice jsou už nyní z tohoto hlediska stabilizovány. To také dokazuje, že očkování je opravdu účinným nástrojem k potlačení epidemie.


Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., II. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Osobně mi očkování umožnilo pokračovat v práci: starat se o další nemocné s nižším rizikem pro sebe a své okolí. Domnívám se, že bez očkování pandemii nezvládneme, jak jsme se již přesvědčili na současném průběhu pouze restrikcí a omezení a návratů druhých a třetích vln. Bez vakcinace všech obyvatel, u kterých je to možné bez nepřiměřeného rizika, budeme zavření a policejně sledovaní a kontrolovaní ještě roky, než přijde další vlna a další mutace.
Hlavním pozitivem včasné a rychlé vakcinace je v první řadě zabránit zbytečným úmrtím a co nejrychleji se navrátit k normálnímu životu celé společnosti, bez zavřených škol, bez omezení cestování, bez restrikcí, sankcí, zákazů a výjimek.MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK

Jsem ráda, že vývoj vakcín byl tak rychlý a máme možnost je využít. V řadě zemí to není samozřejmostí. O to víc mě mrzí, že to odmítají i někteří zdravotníci. Očkování považuji v současné době za nejsilnější zbraň proti Covid-19.
Jako hlavní pozitivum vidím ochranu populace před těžkým průběhem onemocnění a možnost postupného rozvolňování současných protiepidemických opatření, která nepříznivě působí na naši psychiku.Prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc., Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK

Rizika, která podstupujeme v běžném životě, jsou obvykle vyšší, podobně jako riziko spojené s rozhodnutím nenechat se očkovat bez vážných zdravotních důvodů.
Důvody pro očkování jsou všeobecně známé a není k nim co dodat, zvláště ze strany někoho, kdo se epidemiologií, virologií ani vakcinologií profesionálně zabývá. Na příchod pandemie jsme nebyli připraveni s jedinou výjimkou, kterou byl dlouholetý vývoj vakcín RNA proti podobným hrozbám v minulosti, které však naštěstí do stadia pandemie nepřešly. Je proto absurdní, když se rychlost vývoje vakcíny proti koronaviru, který vyvolává Covid-19, někdy uvádí jako podezřelá okolnost.  
Pozitiva vakcinace? Ani v odpovědi na tuto otázku není nutné citovat skripta pro studenty medicíny. Žádné očkování není bez rizika. To je však řádově nižší než výhody, které z něj vyplývají pro očkovaného člověka i pro společnost, ve které žije. Rizika, která podstupujeme v běžném životě, jsou obvykle vyšší, podobně jako riziko spojené s rozhodnutím nenechat se očkovat bez vážných zdravotních důvodů. Rád bych využil příležitosti a vyslovil hluboké uznání všem, kteří vybudovali očkovací centrum VFN a podílejí se na jeho organizaci a provozu. S podobně pozitivní zkušeností se člověk nesetkává každý den a představuje významný zdroj naděje a důvěry ve věci příští. 


MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., Klinika paliativní medicíny VFN a 1. LF UK

Můžeme se po očkování vídat jako rodina, a to je strašně důležité.
Mám maminku, které je 86 let, a když dostala první dávku očkování, tak mi řekla: „Děkuju, to je ten nejlepší dárek, který jsem mohla dostat.“ Velmi se jí ulevilo, můžeme se vídat jako rodina, což je strašně důležité. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK

Vakcína nám všem dává naději a uleví přetíženému zdravotnickému systému. Vždy jsem byl zastáncem očkování: Nemělo by se zapomenout na to, že díky němu byly potlačeny nebo naprosto vymýceny nemoci, které zabíjely miliony lidí – černý kašel, neštovice, tetanus. Je vynikající, že očkování běží od Vánoc – tedy po necelém roce, kdy se na světě objevila infekce SARS-CoV-2. Je však nutné počítat s tím, že vakcína vir zcela nevyhladí. Výrazně ale ochrání společnost a nemoc se tak projeví v daleko menším počtu nemocných či s lehčím průběhem. Ale hlavně: uleví přetíženému zdravotnickému systému! Doporučuji zvážit, zda u osob, které prodělaly covid, nestanovovat před očkováním hladinu protilátek.
Ideální stav v případě koronaviru by byla proočkovanost alespoň 60 až 70 % populace. Rád bych na všechny apeloval, abychom se společně chovali odpovědně, před nemocí se rozumně chránili, ale současně nepropadali beznaději a zmaru, a především nepodléhali falešným zprávám. Vedlejší účinky má a bude mít každá vakcína – to je skutečnost, kterou musíme vzít na vědomí. Je to ale reálná cesta, jak svět vrátit zpátky do normálu, tedy do stavu, kdy se budeme moci znovu setkávat, cestovat, chodit do škol, muzeí, divadel, na koncerty či jíst v restauraci. Objímat své rodiče a prarodiče, vídat své děti a vnoučata a netrpět sociální izolací a samotou.


Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., Ústav patologie 1. LF UK a VFN 

Nechat se očkovat proti Covid-19 je podle současných medicínských znalostí logické.
Pozitiva jsoustejná jako u ostatních vakcinací týkajících se přenosných onemocnění – tedy na individuální úrovni v ochraně proti onemocnění a s ohledem na veřejné zdraví v prevenci šíření onemocnění v populaci.Prof. MUDr. Jiří Štork, CSc., Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK

Očkování ochrání zdraví osobní, rodiny, kolektivu, společnosti. Včasná vakcinace ukončí pandemii, pomůže návratu k normálním funkcím společnosti.
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK

Očkování je jedinou možnou cestou, jak zabránit šíření infekce Covid-19, minimalizovat riziko závažného průběhu onemocnění a tuto infekci zvládnout. Tím umožnit, aby se život mohl vrátit do běžných kolejí a současně se zvýšila kvalita života všech lidí.
Včasná vakcinace zabrání šíření infekce Covid-19 v populaci, a tím je možné zachránit životy pacientů s komplikovaným průběhem onemocnění. Vakcinace též umožní rozvolnění současných opatření, a tím návrat k běžnému životu.


 

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Pozitiva vakcinace vidím ve všem. Očkování je ničím jiným nenahraditelný nástroj a unikátní možnost, jak minimalizovat riziko nákazy.Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., 1. klinika TRN VFN a 1. LF UK

Vakcinace zabrání více než 90 % případů vzniku onemocnění.
Vzhledem k současné pandemii způsobené Covidem-19, která v České republice stála již více než 25 000 lidských životů, je otázka očkování mnohdy otázkou života a smrti. Rizikoví jsou jedinci ve věku 70 a více let a lidé s obezitou, diabetem, poruchou imunity a dalšími oslabujícími chorobami. Očkování je jedinou cestou, jak současnou pandemii zastavit.
Vakcinace zabrání ve více než 90 % případů vzniku onemocnění, účinnost různých vakcín se vždy k tomuto procentu ochrany blíží. Vedlejší účinky vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) jsou zanedbatelné. Vakcinovaný člověk ani po kontaktu s covid pozitivním nemocným nepřenese infekci na dalšího jedince.lé