Jana Holubová: Je pro mě obrovskou výzvou pracovat na prestižní klinice stomatologie

Mgr. Jana Holubová, MBA se 1. března 2022 stala vrchní sestrou na Stomatologické klinice VFN a 1. LF UK

Považujete jmenování do nové funkce za závazek, výzvu nebo radost?Své jmenování do funkce považuji za úžasnou příležitost. Cítím velký závazek vůči nemocnici, kolegům a podřízeným. Do nové práce jsem se moc těšila.

Co byste chtěla do budoucna na oddělení změnit, zlepšit nebo co naopak funguje a chcete to rozhodně ponechat? Jaké jsou vaše plány a vize? 
Mou vizí do budoucna je finančně prosperující klinika se spokojeným personálem. Jsem zde zatím krátce, abych si dovolila hodnotit. Přicházím k vám z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, ve které jsem pracovala od roku 2007. Začala jsem na neurochirurgické klinice a od roku 2016 pokračovala na klinice otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie. Zde jsem pracovala jako staniční sestra ambulantní části a poslední 4 roky jako staniční sestra pooperačního oddělení. Těším se na to, jak zúročím svoje zkušenosti.